Khu Mả Lạng sẽ thành đất vàng

Khu Mả Lạng sẽ thành đất vàng

UBND quận 1, TP HCM đã ban hành các văn bản thu hồi đất tại khu Mả Lạng, sẽ có trên 80% căn hộ được giải tỏa, giá bồi thường dựa trên yếu tố thị ...