Hồng Kông xây đảo nhân tạo để giải quyết khủng hoảng nhà ở

Hồng Kông xây đảo nhân tạo để giải quyết khủng hoảng nhà ở

Trong bối cảnh người dân thiếu nhà ở trầm trọng, lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hồng Kông cam kết giảm bớt tình trạng này bằng cách bổ sung thêm đất ở thông qua các dự án tái phát triển, dự án cải tạo, đồng thời phân bổ nhiều không gian hơn cho loại hình nhà ở công cộng.