Tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ giảm mạnh

(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tuần qua Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 441/3.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu. Như vậy, không chỉ khối lượng gọi thầu giảm mà tỷ lệ trúng thầu cũng giảm rõ rệt trong phiên tuần qua, khi chỉ đạt khoảng 12,6%.

Số liệu từ HNX cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 411 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,1%/năm, tăng 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/10/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 286 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,85%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/10/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 25 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5%/năm, giảm 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/10/2018).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu, nên không có khối lượng trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 124.428 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX./.

D.T
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn