Ngành dệt may: Hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn