Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng

.
TIN MỚI
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng  - Ảnh 1.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng  - Ảnh 3.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng  - Ảnh 4.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng  - Ảnh 5.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng  - Ảnh 6.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng  - Ảnh 7.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng  - Ảnh 8.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những câu nói nổi tiếng về chống tham nhũng  - Ảnh 9.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những cột mốc đáng nhớ

N.Dương - Hương Xuân - Ảnh: Tiến Tuấn, Getty

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn