Noibai Cargo (NCT) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 50%

.
NCT: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

Ngày 31/5 tới đây CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Noibai Cargo – mã chứng khoán NCT) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 28/6/2018.

Như vậy với hơn 26,16 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Noibai Cargo sẽ chi khoảng 130 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó ngày 23/4/2018 ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận sau thuế đạt 272,8 tỷ đồng. Đại hội cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ chia cổ tức 90%/vốn điều lệ.

Trước đó cổ đông công ty đã được tạm ứng 40% bằng tiền. Với việc chia cổ tức lần này, Noibai Cargo sẽ hoàn tất việc chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

Năm 2018 Noibai Cargo đặt mục tiêu đạt 718,2 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 221,7 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức cũng với tỷ lệ 90%. 

Nội Bài Cargo (NCT) dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 90

Mạnh Linh

Theo InfoNet

Nguồn: cafef.vn